Poelier.nl is een initiatief van
NBPW, brancheorganisatie
van ambachtelijke pluimvee
en wildbedrijven.
home  >   Colofon

Colofon

Poelier.nl is een initiatief van NBPW (Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren) en wordt mogelijk gemaakt door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot Poelier.nl worden georganiseerd door de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren [NBPW].

HBD
Contactpersoon: M. de Graaf
Postbus 90703
2509 LS Den Haag
Tel: 070 - 3385656
Fax: 070 - 3385711
E-mail: m.degraaf@hbd.nl

NBPW (redactie)
Gooimeer 4-15
Postbus 5135
1410 AC Naarden
Tel: 0172 - 490490
Fax: 0172 - 424230
E-mail: info@nbpw.nl
Web: www.nbpw.nl

 

© Alle rechten voorbehouden. Reproductie van informatie en beelden mag slechts plaats hebben na schriftelijke toestemming van de redactie.