Hygiëne bij poeliersHygiene bij poeliers

Veilig omgaan met wild en pluimvee is van groot belang. Iedere poelier, in de winkel, op de markt of standplaats, moet daarom over een voedselveiligheidssysteem beschikken. De poelier kan als gespecialiseerde ondernemer aan deze eis voldoen door gebruik te maken van een goedgekeurde hygiënecode.

De in de code omschreven procedures zijn een uitwerking van de wettelijke voorschriften die gelden voor de behandeling en het vervoer van wild en pluimvee. Het gaat dus om procedures en voorschriften gericht op de bescherming van uw gezondheid! Als niet aan die voorschriften wordt voldaan, is sprake van een overtreding van wettelijke voorschriften waartegen de Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen de Keuringsdienst van Waren) kan optreden. 

Hygiënecode poeliersbranche

De poelierbranche was in 1991 de eerste versbranche die werkte met een door de overheid goedgekeurde hygiënecode. Inmiddels werkt de poelierbranche alweer met de derde versie van dit document. In 2010 wordt de hygiënecode opnieuw gewijzigd en geactualiseerd. Bij al die wijzigingen staat het belang van uw gezondheid voorop. Reden te meer om te kiezen voor de poelier.

Als u vragen heeft stel die dan gerust aan uw poelier. Als vakman is hij trots op zijn werk en praat er dus graag over. U kunt ook kijken in het overzicht van de veel gestelde vragen.

De poelier adviseert u ook graag over het bewaren en bereiden van de producten. U vindt hier de belangrijkste adviezen.