Veel gestelde vragen over kip en pluimvee

Hoeveel kip eten we eigenlijk?

Uit recente consumptiecijfers blijkt dat de Nederlander jaarlijks ruim 20 kilogram kip consumeert. Daarmee zijn we behoorlijke kipliefhebbers, al staan we niet aan de top. Die positie is voor de Amerikanen, met bijna 35 kilogram per persoon!

Welke garanties zijn er voor de herkomst van pluimveevlees?

De pluimveebranche vindt dat de kwaliteit van kip moet blijken uit de verantwoordelijkheid die men neemt op het gebied van bijvoorbeeld de milieuzorg, het welzijn en de gezondheid van de dieren. Alle schakels in het productieproces werken nauw met elkaar samen. Gegevens worden van de ene schakel doorgegeven aan de volgende. Resultaten worden teruggekoppeld. Zo kan de gehele sector zich richten op het bereiken van hetzelfde doel: een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau door een gecontroleerde productiewijze en een gegarandeerde herkomst. Een dergelijk samenwerkingsverband, van fokker tot en met slachterij, wordt Integrale Keten Beheersing (IKB) genoemd.

Bestaan er scharrelvleeskuikens?

Behalve eieren leggende scharrelkippen worden er in ons land ook scharrelvleeskuikens gehouden. Het vlees is herkenbaar aan een vignet. Het Productschap voor Pluimvee en Eieren heeft een regeling vastgesteld waarin precies staat omschreven wat een scharrelkuiken is en aan welke voorwaarden de productie moet voldoen om voor dit vignet in aanmerking te komen. Een onafhankelijk controlebureau voor pluimvee en eieren houdt toezicht op de bedrijven waar de scharrelkuikens opgroeien en op de slachterijen die ze verwerken.

Zijn scharrelvleeskuikens een apart ras?

Inderdaad, voor scharrelkuikens is een ras gekozen dat langzamer groeit. De dieren doen er minstens twee weken langer over om hun eindgewicht te bereiken.

Gelden er speciale regels voor scharrelvleeskuikens?

Ja, er mogen maximaal twaalf kuikens per vierkante meter in het strooisel scharrelen; hun voer moet voor minstens 70 procent uit granen bestaan. Per dag krijgen scharrelkuikens bovendien los graan bijgestrooid in de stal. Verder zijn er speciale eisen gesteld aan de ventilatie en de drinkwatervoorziening.

Lopen scharrelkuikens buiten?

Er zijn scharrelkuikens die buiten kunnen lopen. Deze kuikens zijn herkenbaar aan het opschrift op de verpakking 'Scharrelkuikens met uitloop'. Deze kuikens beschikken na vier à vijf weken over een uitloopmogelijkheid van één vierkante meter per kuiken. Andere scharrelkuikens leven in stallen zonder uitloopmogelijkheden. De toevoeging 'met uitloop' ontbreekt op de verpakking van deze scharrelkuikens. Doordat ze meer ruimte per dier hebben en langer op de boerderij blijven, is de prijs in de winkel wat hoger dan van ‘normale’ vleeskuikens.

Worden er hormonen aan kippenvoer toegevoegd?

 Nee, het toevoegen van hormonen aan diervoeders, dus ook aan kuiken- of kippenvoer, is bij de wet verboden. In de vleeskuikensector wordt nooit met hormonen gewerkt. Dat heeft geen zin omdat hormonen alleen werken bij geslachtsrijpe dieren. Aangezien vleeskuikens de geslachtsrijpe leeftijd niet bereiken, hebben toegevoegde hormonen weinig of geen effect op de groeisnelheid.

Wie controleert het slachtproces?

Keurmeesters van de Voedsel en Waren Autoriteit controleren alle dieren, zowel vóór de slacht als erna. De eerste keuring betreft de uiterlijke staat, de tweede geeft een indicatie van de inwendige kwaliteit. Ook wordt gekeurd in de uitsnijderij en voeren keurmeesters een nacontrole uit in de verpakkingsruimte.

Bevat kippenvlees bacteriën?

Op pluimveevlees kan, net zoals op andere voedingsmiddelen van agrarische herkomst, de salmonella-bacterie voorkomen. Levende kuikens hebben hier in het algemeen zelf geen last van. De pluimveebranche werkt aan het terugdringen van deze bacteriën, maar kan de aanwezigheid niet altijd voorkomen.

Zijn zulke bacteriën schadelijk voor de mens? Hoe voorkom ik salmonella?

Nee, mits de consument verstandig met pluimveevlees omgaat, wordt de salmonellabacterie uitgeschakeld. Leg kip daarom direct na aankoop in de koelkast en zorg dat het vlees bij de bereiding door en door wordt verhit. Bewaar rauwe kip vooral niet te lang (hooguit twee à drie dagen in de koelkast) of vries het verse product zo snel mogelijk in. Bereide kip moet met schone handen worden behandeld en mag nooit worden teruggelegd op hetzelfde bord waarop eerder het rauwe product heeft gelegen. Het eten van rauw of rosé kippenvlees wordt absoluut afgeraden.