Poelier.nl is een initiatief van
NBPW, brancheorganisatie
van ambachtelijke pluimvee
en wildbedrijven.

Privacy-reglement

Dit is het privacy-reglement van Poelier.nl


Gebruik van informatie

De redactie van Poelier.nl gebruikt persoonlijke gegevens van bezoekers alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt door deze bezoekers.

Cookies

Zodra iemand deze website bezoekt, wordt er een Cookie opgeslagen op zijn computer. Deze Cookie wordt door ons uitsluitend gebruikt als een 'vingerafdruk' via welke wij in de gaten kunnen houden hoe vaak iemand deze site bezoekt. Internet browsers bieden doorgaans aan gebruikers de mogelijkheid om Cookies te accepteren of te weigeren. Voor informatie over hoe een gebruiker dit kan instellen, verwijzen wij naar het referentie materiaal van de betreffende software leverancier.

Wij verzamelen en bewaren van onze relaties de volgende gegevens:

  • gegevens zoals hierboven genoemd, verzameld door Google Analytics
  • het type browser en het operating systeem dat de bezoeker gebruikt
  • de top level domeinnaam (.nl, .com, .org, .gov etc.) van de bezoeker
  • het internet adres van de verwijzende site (bijv. de hiervoor door de bezoeker bezochte site)
  • het ip-adres van de server van de bezoeker (een ip-adres is een nummer dat uniek is voor de machine via welke een bezoeker verbonden is met het internet: dit is meestal een van de machines van de Internet Service Provider waar de gebruiker abonnee is)

De gegevens die wij verzamelen, worden door ons UITSLUITEND gebruikt voor:

  • statistische analyses systeembeheer 
  • het verbeteren van de inhoud van de website

E-mail en adresgegevens

Wij verzamelen alleen adresgegevens en e-mail adressen van individuele bezoekers als zij ons een e-mail bericht sturen. Deze gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de bezoeker deze heeft verstrekt. 

Verstrekking van informatie aan derden

Wij verstrekken GEEN persoonlijke informatie aan een derde partij zonder de EXPLICIETE TOESTEMMING van de individuele bezoeker, die PER GEVAL hier altijd over wordt geinformeerd. Wij garanderen dat persoonlijke informatie in geen enkel ander geval wordt verstrekt aan andere instanties, organisaties, personen of autoriteiten.

Het verwijderen van gegevens

Wij zullen erop toezien dat persoonlijke gegevens van onze systemen worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn (behalve in het geval van archivering).

Veiligheid

Wij maken altijd gebruik van standaard versleutelingstechnologieën als er gegevens van bezoekers naar en van de webserver worden verzonden. Wij hebben zoveel mogelijk beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke faciliteiten (webserver e.d.) om onze bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke gegevens zoals die via de website zijn verzameld.

Naleving van dit privacy reglement

Als u van mening bent dat wij ons privacy-reglement, zoals dat hier is omschreven, niet naleven, wordt u verzocht om contact op te nemen met:

Webmaster van Poelier.nl (Poeliersbond).

E-mail: info@poelier.nl